Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

MYHRESKATTEHOTELL

Vi har fått ny hjemmeside www.jennyskattehotell.no

REGLER:

Katteeier medbringer gyldig original vaksinasjonsattest ved innlevering av katt. Alle katter skal være vaksinert senest 14 dager før levering. 

Det er viktig eier informerer oss hvis katten har vist tegn på sykdom før levering, slik at vi kan unngå smitte til andre katter. 

Vi tar dessverre ikke i mot fertile hankatter. 

Myhre`s kattehotell kan ikke på noen måte gjøres økonomisk ansvarlig for skader eller sykdom, som fører til at katten går bort/dør eller blir invaliditet og/eller på annet måte får varig mèn som følge av forhold før, under eller etter endt opphold på hotellet.

Katteeier er selv ansvarlig for å ha dyret forsikret.

Katteeier står selv ansvarlig for eventuelle personlige ting de tar med til katten.

Vi gjør oppmerksom på at Myhre`s kattehotell ikke erstatter ødelagte private gjenstander som er medbrakt.

Katteier godtar at vi kontakter dyrlege på eiers regning om det blir nødvendig.

Katteier godtar at kjæledyret kun blir utlevert etter endt oppholdt mot fullt oppgjør. I dette inngår også eventuelle utgifter som for eksempel ved at katt er blitt syk. Kattehotellet vil ha et nært samarbeid med dyrlege i tilfeller katten/e blir syke.

Hvis det er viktige ting eller begrensninger angående behandling av katten må det gis beskjed nå ved innleveringen.

Prisene regnes pr døgn fra den dagen katten har bestillt plass for levering og til henting.

Dette gjelder også ved levering etter bestillt dag og henting før avtalte henting .

Blir ikke katten hentet til avtalt tid blir katteeier belastet for antall døgn ekstra, til den blir hentet.

All inn og utlevering er mlm kl 18-19.30. Vi har ikke mulighet for å ta i mot utenom disse tider.

RING OM DET ER NOE DE/DERE LURER PÅ

tlf 90650345